Chef (2014)

ดูหนัง Chef (2014)

พ่อครัวที่สูญเสียงานในร้านอาหารของเขาเริ่มต้นขึ้นรถบรรทุกอาหารในความพยายามที่จะเรียกคืนความคิดสร้างสรรค์ของเขาในขณะที่กลับมารวมตัวกันในครอบครัวที่เหินห่างของเขา วันที่วาง

ตัวอย่าง

ชมภาพยนตร์ออนไลน์